Seagoe

Patrick Weston Joyce
1923

Seagoe; Suidhe-Gobha [Seegow], the seat of St. Gobha [gow] or Gobanus.