Kildrought

Patrick Weston Joyce
1923

Kildrought in Kildare. See Celbridge.