Ballyneety

Patrick Weston Joyce
1923

Ballyneety; Baile-an-Fhaeite, the town of White, a family name of English origin.