Ballynagran

Patrick Weston Joyce
1923

Ballynagran; Baile-na-gcrann, the town of the trees.